Konflikt strategi

En konfliktstrategi er en strategi for, hvordan man ønsker i en virksomhed, et team eller afdeling vil håndtere konflikter i fremtiden.

En konfliktstrategi bør indeholde elementer af både konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning, for på den måde at nå alle sikre at konflikterne håndteres mest hensigtsmæssigt. 

Konfliktløsning

Konfliktløsning handler om en igangværende konflikt

Læs mere

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering handler om hvordan en konkret konflikt håndteres

Læs mere

Konfliktforebyggelse

Konfliktforebyggelse er konfliktstrategiens måske vigtigste element

Læs mere

Konfliktstrategi - en strategi for fremtiden...

De fleste mennesker oplever mindre konflikter med deres børn, ægtefælder, kollegaer næsten dagligt, men langt størstedelen af konflikterne registrerer vi næsten ikke, fordi det er en del af det at leve i et socialt samfund hvor vi er i interaktion med hinanden.  Den slags konflikter er helt normale og kan måske bedre kategoriseres som mindre uoverensstemmelser end en reel konflikt.


 


Vi har nok alle oplevet at komme i konflikt med en kollega og du som læser sidder måske allerede og har et navn i hovedet, på en person du har været i konflikt med. Når du tænker på konflikten, vil du typisk opleve, hvordan man automatisk begynder at forsvarer din sin handling, reaktion og valg af ord i konflikten. Det svære ved arbejdet med konflikter er, at vi alle reagerer forskelligt i en konflikt og vi ikke altid er gode til at sige tingene som de egentlig er. En konfliktstrategi arbejder på flere plan, hvor en af de vigtigste er forebyggelse. For mig er det vigtigt i dette arbejde, at den enkelte medarbejderen selv er med i processen omkring udarbejdelse og implementering af en konfliktstrategi.